Се јавуваш во техничка подршка бидејќи немаш интернет…

kabli