Пред да се ожениме, ми ветуваше купишта од злато…

zlato