Во операциона сала 2 мин пред анестезиjа пациентот прашува…

vic