Пицата да биде иссечена на 12 или 6 парчиња?

pizza