Одговорот е точен но не е користена постапката што ја кажав

odgovor