Докторе, докторе, никој не ме забележува!

doktore