Нели видовте дека на оваа улица се возе само во една насока?