Не се обидувај да го разбиеш ѕидот со глава, ако…

cit77