Она кога ќе му дадеш на некој постар човек да прочита…

postar