Кога ќе ме прашаат кога ќе го завршам факултетот

faku