Лесно и е на жената, ќе се среди, ќе се дотера…

lesno