Животни

Колку симпатично

Љубов

Воден Превоз

Те молам разговарај со мене

Убаво ве молам да ми дадете кокошкино

Во рајот

Еден ден и ти ќе бидеш крал на животните