BatoStrosha

Како луѓето во 1899 година го замислувале животот во иднината, поточно во 2000 година?

Сите овие илустрации биле објавени во научно списание во 1899 година. Најинтересното е што најголемиот дел од нив погодиле доста работи.