Кога ќе те праша професорот дали си сигурен во својот одговор…