Кога професорот по математика ќе каже: А сега извадете по еден празен лист…