Кога после излегување ќе пронајдеш сендвич во кујната