Кога другарите ќе дознаат дека имам мастики за џвакање